Popkoor Musica E

Al sinds 1994 weet Musica E met veel enthousiasme popsongs, musical- en luisterliedjes, etc. voor het voetlicht te brengen.

Musica E is een gemengd popkoor uit Emmen en het bestaat uit ca. 30 leden van uiteenlopende leeftijd. We zingen 4- tot 6-stemmig onder leiding van dirigent Marjan Okken en met begeleiding van pianist Henk ten Wolde.

Het Popkoor zal in de ochtend rond 10.30 verschillende nummers ten gehore brengen tijdens de informatiedag in het Altlas Theater in Emmen

www.musicae-popkoor.com